कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 उपेन्द्रराज पौड्याल उपेन्द्रराज पौड्याल उप सचिव 9857634444
uppaudel31@gmail.com
2 कमलराज ढकाल कमलराज ढकाल उप सचिव प्रशासन साखा 9857847777
3 दिनेश ज्ञवाली दिनेश ज्ञवाली शाखा अधिकृत प्रशासन साखा
dineshgyanwali@gmail.com
4 राज कुमारी गौतम पन्थी राज कुमारी गौतम पन्थी शाखा अधिकृत प्रशासन साखा 9847053948
raju.gautam2026@gmail.com
5 बासुराम पौडेल बासुराम पौडेल नायब सुब्बा प्रशासन साखा
6 जिवन प्रसाद अाचार्य जिवन प्रसाद अाचार्य नायब सुब्बा प्रशासन साखा
7 लक्ष्मी घिमिरे लक्ष्मी घिमिरे नायब सुब्बा प्रशासन साखा 9857063169
lxghimire@gmail.com
8 चक्रपाणी पाण्डेय चक्रपाणी पाण्डेय लेखापाल
cppandey2063@gmail.com
9 एलिना बस्नेत एलिना बस्नेत खरिदार प्रशासन साखा
10 शम्भु प्रसाद काफ्ले शम्भु प्रसाद काफ्ले ह.स.चालक प्रशासन साखा
11 पुष्पा काफ्ले पुष्पा काफ्ले कार्यालय सहयोगी प्रशासन साखा
12 सागर खनाल सागर खनाल कार्यालय सहयोगी
13 ईलाका प्रशासन कार्यालय, बुटवल रूपन्देही ईलाका प्रशासन कार्यालय, बुटवल रूपन्देही
aaobutwal@moha.gov.np
14 लक्ष्मी कुमारी भट्टराइ लक्ष्मी कुमारी भट्टराइ
lbhattarai3@gmail.com
15 दिनेश बस्याल दिनेश बस्याल 9847170451