राहदानी लिन आउने सम्बन्धी सुचना ।

मिति २०७७।०५।२६ सम्म यस कार्यालयबाट राहदानी बनाउन आवेदन दिनु भएका सेवाग्राहीहरुको राहदानी तयार भएर आएका छन ।सार्वजनिक विदाको दिनमा बाहेक कार्यालय समय भित्र सक्कल नागरिकता,राजश्व बुझाएको रसिद र पुरानो राहदानी भए सो समेत लिई सम्बन्धित व्यक्ति उपस्थित भई राहदानी लैजानु हुन अनुरोध छ ।‍‌‍(ईलाका प्रशासन कार्यालय,बुटवल )