लक्ष्मी कुमारी भट्टराइ

  • लक्ष्मी कुमारी भट्टराइ

लक्ष्मी कुमारी भट्टराइ


लक्ष्मी कुमारी भट्टराइ
कम्प्युटर अपरेटर

पद कम्प्युटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल lbhattarai3@gmail.com
ठेगाना तिलाेत्तमा नगरपालिका 3, रुपन्देही
बहाल मिति २०७६ भाद्र ४