नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
बुटवल रुपन्देही

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय