Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, बुटवल, रुपन्देही

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 प्रकाश चन्द्र अधिकारी प्रकाश चन्द्र अधिकारी कार्यालय प्रमुख 9857033333
aaobutwal1@gmail.com
2 विष्णु प्रसाद ज्ञवाली विष्णु प्रसाद ज्ञवाली शाखा अधिकृत प्रशासन साखा
3 तुल्सीराम भण्डारी तुल्सीराम भण्डारी शाखा अधिकृत प्रशासन साखा
4 बासुराम पौडेल बासुराम पौडेल नायब सुब्बा butwal 11, रुपन्देही प्रशासन साखा
5 जिवन प्रसाद अाचार्य जिवन प्रसाद अाचार्य नायब सुब्बा प्रशासन साखा
6 कृष्ण प्रसाद पन्थी कृष्ण प्रसाद पन्थी नायब सुब्बा प्रशासन साखा
7 चक्रपाणी पाण्डेय चक्रपाणी पाण्डेय लेखापाल
cppandey2063@gmail.com
8 एलिना बस्नेत एलिना बस्नेत खरिदार Madane 2, गुल्मी प्रशासन साखा
9 शम्भु प्रसाद काफ्ले शम्भु प्रसाद काफ्ले ह.स.चालक प्रशासन साखा
10 पुष्पा काफ्ले पुष्पा काफ्ले कार्यालय सहयोगी प्रशासन साखा
11 सागर खनाल सागर खनाल कार्यालय सहयोगी