Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, बुटवल, रुपन्देही

विष्णु प्रसाद ज्ञवाली


विष्णु प्रसाद ज्ञवाली


विष्णु प्रसाद ज्ञवाली
शाखा अधिकृत

सूचना अधिकारी
शाखा प्रशासन साखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
बहाल मिति २०७५ माघ २३