Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, बुटवल, रुपन्देही

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

विष्णु प्रसाद ज्ञवाली


विष्णु प्रसाद ज्ञवाली


विष्णु प्रसाद ज्ञवाली
शाखा अधिकृत

सूचना अधिकारी
शाखा प्रशासन साखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
बहाल मिति २०७५ माघ २३