Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, बुटवल, रुपन्देही

प्रकाश चन्द्र अधिकारी

  • प्रकाश चन्द्र अधिकारी

प्रकाश चन्द्र अधिकारी


प्रकाश चन्द्र अधिकारी
कार्यालय प्रमुख

पद कार्यालय प्रमुख
इमेल aaobutwal1@gmail.com
सम्पर्क 9857033333
बहाल मिति N/A