नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
बुटवल रुपन्देही


प्रशासन शाखा

प्रशासन शाखाबाट सम्पादन हुने कार्यहरु:

१. पत्रहरु तयारी, दर्ता तथा चलानी

२. नावालक परिचयपत्र

३. संस्था नवीकरण तथा कार्यअनुमति प्रदान

४. ठाडो उजुरी, निवेदन तथा गुनासोको सुनुवाई

५. नाम, थर, ठेगाना प्रमाणित तथा विभिन्न किसिमका सिफारिसहरु

६. दैवी प्रकोप सम्बन्धी

यस शाखाले आफूलाई तोकिएको कामको अलावा अन्य तोकिएका शाखाले सम्पादन गर्ने कार्यहरु वाहेक आइपरेका सम्पूर्ण कार्यहरु सम्पादन गर्ने गर्दछ । यसका साथै यस शाखाले आन्तरिक रुपमा गर्नु पर्ने कार्यहरु जस्तो मासिक प्रगति लगायतका विभिन्न विवरणहरु तयार गर्ने, कर्मचारी बढुवासँग सम्बन्धी काम गर्ने, बजार/कार्यालय अनुगमनको व्यवस्थापन गर्ने लगायतका कार्यहरु सम्पादन गर्ने गर्दछ ।

 

प्रशासन शाखाका कर्मचारीहरु

सि.नं.

नाम

पद

सम्पर्क नं.

  खडानन्द सापकोटा

ना॰सु

 9847283508

  कृष्ण प्रसाद पन्थी

ना॰सु

  9857036381

सागर खनाल

का॰स॰

 

 

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय