नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
बुटवल रुपन्देही


राहदानी शाखा

राहदानी शाखाबाट सम्पादन हुने कार्यहरु

सि. नं.

काम

काम सम्पन्न हुने अवधि

आवश्यक पर्ने कागजात एवम् प्रमाण

लाग्ने सरकारी दस्तुर

सम्बन्धित शाखा

/कोठा

राहदानी सम्बन्धी

सामान्यतया दरखास्त परेको मितिले १५ देखि ३५ दिन

नागरिकता/नावालक परिचयपत्रको छाँयाप्रति

·       सामान्य                                      रु. ५०००।–

·      नाबालकको हकमा                         रु. २५००।-

·      विशेष परिस्थिति बाहेक/ हराएको/

केरमेट गरेको/कुनै तरिकाले विगारेको/

विदेशबाट एकपाने ट्राभल्स डकुमेण्टबाट

फिर्ता आएकाको हकमा                       रु १००००।-

राहदानी शाखा

कोठा नं· ६

द्रुत सेवा सम्बन्धी

तत्कालै

नागरिकता/नावालक परिचयपत्रको छाँयाप्रति/ २ प्रति रङ्गिन फोटो

·      निःशुल्क (द्रुत सेवाको लागि कार्यालयबाटै निःशुल्क फाराम भर्ने व्यवस्था रहेको छ ।)

राहदानी शाखा

कोठा नं· ६

राहदानी शाखाका कर्मचारीहरु

सि.नं.

नाम

पद

सम्पर्क नं.

 जीवन प्रसाद आचार्य

ना॰सु

9847260019

 कुलराज गौतम

ले॰पा

 9847090019

पुष्पा काफ्ले

का॰स॰

 

 

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय