Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, बुटवल, रुपन्देही


  • कार्यालय भवन

सबै सूचना
प्रकाश चन्द्र अधिकारी
प्रकाश चन्द्र अधिकारी

कार्यालय प्रमुख

विष्णु प्रसाद ज्ञवाली
विष्णु प्रसाद ज्ञवाली

शाखा अधिकृत (सूचना अधिकारी)

तुल्सीराम भण्डारी
तुल्सीराम भण्डारी

शाखा अधिकृत